subota, 11. listopada 2014.

MATERIJALI ZA KOPIRANJE

Ovi materijali će se dodavati u skriptu po potrebi. Većina detalja biti će potrebna za pisanje školske zadaće!
Školska zadaća biti će zadana na način da je potrebno riješiti neki određeni detalj spoja vanjskog zida, poda i temelja. Zid će biti zadan u osnovnim crtama, npr. AB zid s ventilirajućom fasadom. Debljinu zida i ostalih slojeva, vrstu vanjske zidne obloge, slojeve poda i vrstu temelja sa svim potrebnim slojevima određujete sami! Detalj će se crtati u MJ 1:10 ili 1:20, te će ga biti potrebno kotirati i opisati prema pravilima struke.

SVAKU SLIKU ISPRINTATI NA ZASEBAN A4 PAPIR!subota, 7. lipnja 2014.

PROVJERA ZNANJA U PONEDJELJAK 09.06.2014.

ŠTO TREBA NAUČITI:

1. SVE VRSTE I NAČINE PODJELE ZIDOVA
2. PRAVILA ZIDANJA ZIDOVA
3. SVE POJMOVE VEZANE UZ ZIDANE ZIDOVE
4. ŠTO JE MORT I KAKO GA DIJELIMO (OMJERE NE!)
5. KARAKTERISTIKE ZIDOVA OD OPEKE I OPEKARSKIH BLOKOVA
6. RAZLIKE IZMEĐU ZIDOVA OD OPEKE I OPEKARSKIH BLOKOVA - MANE, PREDNOSTI,...
7. VRSTE BLOKOVA I NF OPEKE
8. DIMENZIJE NF OPEKE I NAJČEŠĆIH OPEKARSKIH BLOKOVA (POROTHERM)
9. PREDNOSTI BLOKA SPRAM OPEKE
10. OSIGURANJE ZGRADE OD RUŠENJA : ČIME I OSNOVNE DIMENZIJE
11. ŠTO JE HORIZONTALNI SERKLAŽ I KAKO GA DIMENZIONIRAMO I ARMIRAMO
12. ŠTO JE VERTIKALNI SERKLAŽ I KAKO GA DIMENZIONIRAMO I ARMIRAMO
13. NAČINI IZVOĐENJA VERTIKALNIH SERKLAŽANA TESTU ĆE BITI 11 PITANJA (NADOPUNA REČENICA, ZAOKRUŽIVANJE TOČNIH ODGOVORA, NABRAJANJE).

NEMA NIKAKVOG CRTANJA!

ODGOVARA SE KRATKO I SAŽETO.

4. PROGRAM


PROGRAM, U KONAČNICI TREBA IZGLEDATI KAO NA SLICI! DEBLJINE LINIJA SU SVE JEDNAKE, JEDINO SE ARMATURNE ŠIPKE NAGLAŠAVAJU.
PO VLASTITOJ VOLJI, MOŽETE DEBLJIM LINIJAMA IZVUĆI VANJSKE LINIJE BLOKOVA.
NIJE POTREBNO BRISATI POMOĆNE LINIJE U OLOVCI AKO SU CRTANE VRLO TANKO!

utorak, 27. svibnja 2014.

3. ŠKOLSKA ZADAĆA

Provjera znanja NEĆE SE ODRŽATI prema rasporedu 29.5. 

NOVI DATUM DOGOVORITI ĆEMO NAKNADNO!
(UŽIVAJTE ;))


Pitanja za ponavljanje, tko ih prođe prema skripti, dovoljna su za prolaznu ocjenu. O detaljnosti odgovora ovisi visina ocjene.

subota, 24. svibnja 2014.

UPDATE!!! PITANJA ZA PONAVLJANJE - 3. ŠKOLSKA ZADAĆA

U ČETVRTAK 29.5. ĆE SE ODRŽATI 3. ŠKOLSKA ZADAĆA

1.      NACRTAJ ZID OD NF OPEKE:     dZIDA= 25 cm      dZIDA= 38 cm                                     
                        TLOCRT 1. I 2. SLOJA, TE POGLED NA ZID KROZ 4 SLOJA
KOTIRAJ:       NF OPEKU i ZID (DIMENZIJE OPEKE, SUDARNICA, LEŽAJNICA)
       OZNAČI NA NACRTU:NAZIVE POJEDINIH DIJELOVA ZIDA
       NAPIŠI: PRAVILA ZIDANJA (10)  

2.      ZNATI DEFINICIJE ILI OBJAŠNJENJE KARAKTERISTIKA ZIDOVA OD OPEKE:
-          NAVEDI 3 KARAKTERISTIKE ZIDA GRAĐENOG OD OPEKARSKOG ELEMENTA,
-          VRSTE I DIMENZIJE NF OPEKE,
-          KOJA JE NAJMANJA DEBLJINA VANJSKIH NOSIVIH ZIDOVA OD NF OPEKE I BLOK OPEKE,
-          NABROJI 3 ILI VIŠE VRSTA POSEBNIH OPEKE I BLOKOVA (OPIŠI U NAJKRAĆIM CRTAMA SVAKU),
-          VRSTE MORTA,
-          NABROJI 3 ILI VIŠE RAZLOGA ZA KORIŠTENJE BLOK OPEKE,
-          KOJE POROTHERM BLOKOVE NAJČEŠĆE KORISTIMO (4 RAZLIČITE DIMENZIJE) ZA NOSIVE ZIDOVE,
-          POJMOVI KOJI SE ODNOSE NA BLOK OPEKU (KAKO SE BLOK OPEKA SLAŽE I POVEZUJE U ZIDU)
-          DIMENZIJE BLOKA ZA POLUMONTAŽNU IZVEDBU VERTIKALNIH UKRUTA (SERKLAŽA)

3.       A. NACRTAJ MONOLITNU VERTIKALNU I HORIZONTALNU UKRUTU (SERKLAŽ):
UGLA I SUDARA ZIDANOG ZIDA OD POROTHERM BLOKA D=38 CM U TLOCRTU I POGLEDU NA NAČIN NA KOJI SMO CRTALI U SKRIPTI!
(NIJE POTREBNO DETALJNO ISCRTAVATI POROTHERM BLOK!)
HORIZONTALNA UKRUTA – CRTATI DETALJ KAKAV JE U SKRIPTI (ODVOJENO OD CRTEŽA VERTIKALNE UKRUTE). NE ZABORAVITI POSTAVITI DODATNU TOPLINSKU IZOLACIJU (nepotrebno je raditi serklaž od 38 cm).

B. NACRTAJ POLUMONTAŽNU VERTIKALNU I MONOLITNU HORIZONTALNU UKRUTU (SERKLAŽ):
UGLA I SUDARA ZIDANOG ZIDA OD POROTHERM BLOKA D=38 CM U TLOCRTU I POGLEDU NA NAČIN NA KOJI SMO CRTALI U SKRIPTI. TKO ZNA SLOBODNO MOŽE NACRTATI I DETALJNIJE(kao u programu).
(NIJE POTREBNO DETALJNO ISCRTAVATI POROTHERM BLOK!)
HORIZONTALNA UKRUTA – CRTATI DETALJ KAKAV JE U SKRIPTI (ODVOJENO OD CRTEŽA VERTIKALNE UKRUTE). SJETITI SE DA SE MONTAŽNA CRTA ISTO KAO I MONOLITNA. NE ZABORAVITI POSTAVITI DODATNU TOPLINSKU IZOLACIJU(nepotrebno je raditi serklaž od 38 cm).

(A)             KOJI JE BROJ I PROFIL ARMATURE U HORIZONTALNIM I VERTIKALNIM SERKLAŽIMA
(B)              KAKO SE POVEZUJU ŠIPKE ARMATURE (skica i opis)
(C)              KOJI JE MINIMALNI PROFIL ARM. ŠIPKI ZA TRUSNA PODRUČJA
(D)              OSNOVE DIMENZIONIRANJA HORIZONTALNOG SERKLAŽA:
-    MINIMALNA ŠIRINA I VISINA SERKLAŽA?
-    NA KOJOJ UDALJENOSTI SE MORA POSTAVITI SLJEDEĆI VERIKALNI SERKLAŽ?
-    A NA KOJOJ VEZNI ZID?
-    GDJE SE SVE IZVODE VERTIKALNI SERKLAŽI?

(E)              OBJASNI RAZLIKU IZMEĐU MONOLITNOG I (POLU)MONTAŽNOG SERKLAŽA.

4. PROGRAM - POROTHERM BLOK - DETALJ UGLA I SUDARA ZIDOVA MJ 1:10

Na sastavnici je krivo upisano da se radi o vježbi! Potrebno je upisati 4. PROGRAM.


srijeda, 26. ožujka 2014.

ponedjeljak, 10. ožujka 2014.

PONAVLJANJE ZA 2. ŠKOLSKU ZADAĆU - 1. DIO

Detalj temelja kuće bez podruma + tekstualni vodić za crtanje.

Detalj je na prvoj slici prikazan u visokoj rezoluciji pa se ne vidi razlika u debljinama linija. Debljine linija su prikazane na drugoj slici manje rezolucije.
Dio teorije koji će se pojaviti u školskoj zadaći:

utorak, 25. veljače 2014.

PREVALJENI PRESJECI TEMELJA

Dovršiti nacrt za zadaću. Paziti na razliku u detaljima (na satu smo crtali drugi detalj od ovog prikazanog u prevaljenim presjecima).
Svaki presjek potrebno je kotirati dužinskim i visinskim kotama.

PAŽNJA! TLOCRT IMA JEDNU GREŠKU - PREVALJENI PRESJEK UNUTARNJEG ZIDA IMA NACRTANE SLOJEVE PODA SAMO S JEDNE STRANE:
BILO BI LOGIČNO DA SE UCRTAJU S OBJE STRANE :Dčetvrtak, 20. veljače 2014.