utorak, 25. veljače 2014.

PREVALJENI PRESJECI TEMELJA

Dovršiti nacrt za zadaću. Paziti na razliku u detaljima (na satu smo crtali drugi detalj od ovog prikazanog u prevaljenim presjecima).
Svaki presjek potrebno je kotirati dužinskim i visinskim kotama.

PAŽNJA! TLOCRT IMA JEDNU GREŠKU - PREVALJENI PRESJEK UNUTARNJEG ZIDA IMA NACRTANE SLOJEVE PODA SAMO S JEDNE STRANE:
BILO BI LOGIČNO DA SE UCRTAJU S OBJE STRANE :Dčetvrtak, 20. veljače 2014.

TEMELJENJE ZGRADE- RAVAN I KOSI TEREN, DJELOMIČAN PODRUM

Kako se temelji zgrada na ravnom ili kosom terenu, te kako se temelji zgrada s djelomičnim podrumom.


HIDROIZOLACIJA

Dodatni materijali i objašnjenja pojma hidroizolacije, drenaže i zaštite od voda i vlage.
RAZNI DETALJI TEMELJARazni detalji izvedbe temelja i njihovog spoja s podnom i zidnom konstrukcijom.

Ovi detalji biti će potrebni za izradu individualnih programa (3. PROGRAM - TEMELJI)


DRENAŽA NEPODRUMLJENOG OBJEKTA

Detalj spoja podne ploče, temelja i zida sa drenažnim kanalom zgrade bez podruma.

Ovu sliku potrebno je isprintati i priložiti u skriptu!