ponedjeljak, 1. lipnja 2015.

Kotiranje izvedbenog presjeka i stubišta

Kotiranje samog presjeka - gledati i vanjske i unutarnje kote kao i visinske - NJIH SE MORA IMATI SVE

Pregledati što se kotira u kojoj situaciji (bez stubišta i s njim) i napraviti minimalno onoliko kota koje će pokriti sve promjene koje moramo zabilježiti u nacrtu (a višak kota ne smeta)!

Držati se ovih pravila za MJ 1:50 i doraditi ih prema potrebama stubišta (u kote uključiti i međupodest! - to je jedina razlika)

Vanjske - ukupna, otvori (nemamo promjene gabarita)
Unutarnje - otvori (prozor se kotira izvana i iznutra + sva vrata koje se pojavljuju (na odvojenim kotama), svijetla visina etaže s ukupnim slojevima i na treću kotu konstruktivne visine etaže i međuetaža (tj podeste stubišta (vidi donji nacrt)).

Visinske - po jedna za svaku promjenu u konstrukciji + dvostruka kota na podovima zgrade (ploča i gotovi pod etaže)

Opisati slojeve svake podne/stropne/krovne konstrukcije!


Kotiranje stubišta u presjeku


Nema komentara:

Objavi komentar