ponedjeljak, 10. ožujka 2014.

PONAVLJANJE ZA 2. ŠKOLSKU ZADAĆU - 1. DIO

Detalj temelja kuće bez podruma + tekstualni vodić za crtanje.

Detalj je na prvoj slici prikazan u visokoj rezoluciji pa se ne vidi razlika u debljinama linija. Debljine linija su prikazane na drugoj slici manje rezolucije.
Dio teorije koji će se pojaviti u školskoj zadaći:

Nema komentara: