subota, 11. listopada 2014.

MATERIJALI ZA KOPIRANJE

Ovi materijali će se dodavati u skriptu po potrebi. Većina detalja biti će potrebna za pisanje školske zadaće!
Školska zadaća biti će zadana na način da je potrebno riješiti neki određeni detalj spoja vanjskog zida, poda i temelja. Zid će biti zadan u osnovnim crtama, npr. AB zid s ventilirajućom fasadom. Debljinu zida i ostalih slojeva, vrstu vanjske zidne obloge, slojeve poda i vrstu temelja sa svim potrebnim slojevima određujete sami! Detalj će se crtati u MJ 1:10 ili 1:20, te će ga biti potrebno kotirati i opisati prema pravilima struke.

SVAKU SLIKU ISPRINTATI NA ZASEBAN A4 PAPIR!